หมู่บ้านอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก

ชุมชนผู้เลี้ยงปลาในหมู่ 6 และ หมู่ 1, 3, 5 และ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554595,000|359,140||359,14020132513731.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555728,140|237,000||237,0002012515101121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2556330,000|275,000||275,0002013128935231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=556]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรม ปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181125471.pdf

ส่งข้อความถึง manopkk@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates