หมู่บ้านหมี่โคราชอินทรีย์

บ้านสวนหอม ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554|154,400||154,4002013214145211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง - ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates