หมู่บ้านชุดต้มยำอินทรีย์

บ้านทุ่งกลาง-ทุ่งเอื้อง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554|165,000||165,0002013214141431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง cjothit@sut.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates