หมู่บ้านรักษ์ธรรมชาติ(ลดภาวะโลกร้อน)

ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554660,000|190,000||190,00020132111017201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง Krittanai_1@hotmail.com,siriluck25@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates