หมู่บ้านข้าวหอมทอง

บ้านคำบ่อใต้ หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วารอชภูมิ จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554307,500|120,000||120,00020132141157121.pdf201422795801.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ksudarath.sa@live.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates