หมู่บ้านเตาเผาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553400,000|400,000||400,0002012823935341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554550,000|550,000||550,0002012823939481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง egcpo@mahidol.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates