หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปลำไยระดับชุมชน

หมู่ที่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  25531,217,000|299,000||299,0002013213110431.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2554|241,956||241,9562013213110521.pdf2014361219531.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2555544,960|150,000||150,000201335117571.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน

  ส่งข้อความถึง taweechai@eng.cmu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates