หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษสนับสนุนการการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

บ้านเขาป้อม ต.หน้าเมือง อ.เกะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553448,640|158,800||158,8002013213951431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=30]   วันที่รายงาน  [13/7/2553]
ยังไม่ได้ดำเนินการค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
25542,301,480|266,560||266,5602013213951501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates