หมู่บ้านไม้กฤษณา

บ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553555,280|212,440||212,440201325922351.pdf2014361315331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554886,580|253,260||253,26020132595411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง fforcrw@ku.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates