หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์และปลอดสารพิษ

หมู่บ้านหนองจอก ต.หนองพันธ์ กิ่งอ.บ้านคา จ.ราชบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553997,280|241,040||241,0402013241639281.pdf2014361315191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
25541,241,280|257,960||257,9602013241628271.pdf2014361157401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555936,230|150,000||150,0002013241616111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates