หมู่บ้านผลิตผักครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมสดและการแปรรูปเชิงพาณิชย์

หมู่บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553392,000|237,440||237,440201324154921.pdf2014361314431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
25542,313,280|282,960||282,9602013211056311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง agrpnp@ku.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates