หมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม

บ้านโนนธาตุ ม. 5 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553350,000|150,000|150,000|ใช้หมด20132141345291.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=69]   วันที่รายงาน  [27/9/2553]
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554150,000|90,000||90,0002013214135681.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2556150,000|150,000||150,000201312814951.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=851]   วันที่รายงาน  [29/10/2556]
อบรมการผลิตก้อนเชื้อเห็ดจากขี้เลื่อยยางพาราแทนการใช้ฟางข้าว ทำชั้นวางก้อนเห็ด และจัดหาเครื่องต้มเชื้อเห็ด และเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบ 2 หัว ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Pichitchai_14@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates