หมู่บ้านหัตถกรรมไทลื้อ

บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553222,000|207,000||207,00020132131522131.pdf201112181451141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554385,000|185,000||185,00020132131524201.pdf20132261434411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง maliwankit@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates