ข้อมูล วทน. เพื่อการสร้างความตระหนัก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สร้างความตระหนักด้าน วทน. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชอบ วิทยาศาตร์ กิจกรรมสร้างความตระหนัก เช่น

  1. คาราวานวิทยาศาสตร์
  2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์
  3. การทดลองทางวิทยาศาสตร์
  4. ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
  5. ละครวิทยาศาสตร์
  6. การประกวดโครงงาน

Template by OS Templates