1.ข้อมูล อสวท. ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
2.จดหมาย อสวท. ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
3.แบบฟอร์มการเสนอชื่อ อสวท. ผลงานยอดเยี่ยม
4.จดหมายข่าว อสวท. ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
5.รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
6.ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.
7.ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท.
8.ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
9.เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
10.เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์