1. อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ จากมหาวิทยาล้ยแม่โจ้ ชุ....
2. ยอดเยี่ยมมากครับ เขียนบ่อย ๆ ....
3. ขอบคุณสำหรับข้อมูลต่างๆมากๆค่ะพี่เอก และการให้ค....
4. การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิง....
5.....
6.....
7. ข้อมูลสรุปการลงพื้นที่เพื่อทำการ coaching ให้กั....
8. โครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการการส....
9. Silver Economy เรียนรู้ก่อน ถ้าอยากชนะ ....
10. วีดีโอ STI ChangeMaker #1 ....
11. วันที่ 9 สค. เป็นการให้ความรู้พื้นฐาน Changemak....