1.การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของwhitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
2.แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
3.การประยุกต์ใช้ SROI กับโครงการคลินิกเทคโนโลยี
4.EP.36 โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
5.แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ในเศรษฐกิจและสังคมของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
6.แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัยในประเด็นท่าทายจาการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งบัน
7.นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ สำหรับสหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และส่งสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน
8.นวัตกรรมกสนเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการทำนาข้าวแบบอินทรีย์
9.ข้อมูลภาพรวมการทำงานในการช่วยเหลือกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและสู่ชุมชน
10.EP.27 การพัฒนาผลิตถัณฑ์ถั่วเหลืองปลอดภัย
11.EP.26 ท่องเที่ยวสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง
12.EP.25 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะและเนื้อแพะ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
13.EP. 24 หมู่บ้านดินสอพองเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
14.New Generation Trader โครงการนักรบเพื่อการส่งออก
15.Local Business Startup โครงการนักธุรกิจท้องถิ่น
16.EP.23 การพัฒนาการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐานความปลอดภัยแบบครบวงจรในพื้นที่ภาคเหนือ
17.การประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด
18.EP.22 หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
19.EP.21 จากของเสียสู่พลังงานชุมชนคนใต้
20.ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2565