ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

กลุ่มรักษ์สาน วัดหนองสรวง ตำบลปลายนา ผลิตและจำหน่ายตะกร้าสานหวายเทียม ผลิตภัณฑ์จักรสานจากหวายเทียม ปัญหาคือสินค้ามีราคาต้นทุนสูง เพราะวัสดุที่ใช้ต้องซื้อมาทั้งหมด ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบตะกร้าสาน บรรจุภัณฑ์ใส่ตะกร้าสานหวายเทียม ต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ขยายตลาด เนื่องจากปัจจุบันขายในตลาดที่มีเฉพาะคนในชุมชน และต้องการให้อบรมทำแม่แบบตะกร้า
[23/1/2566]
ผู้ถาม : นางสาวณรพัช ชาวปลายนา
สถานที่ติดต่อ : 26 หมู่ที่....
จ.สุพรรณบุรี
โทร. 08715....e-mail :  -...

[ ID.Ref 56676


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสนอให้เพิ่มมูลค่า โดยไม่กระทบต้นทุน และให้ทดลองหาวัสดุจากชุมชนใกล้เคียงมาใช้ในการสานตะกร้า - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอให้นำเศษวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการจักรสาน ซึ่งจะเกิดการใช้ประโยชน์และมีต้นทุนต่ำ อีกทั้งยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน พัฒนาลวดลายให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน และควรลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง เพื่อจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการออกแบบลายใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายลูกปัดทราวดี พัฒนารูปแบบตะกร้าให้ดูทันสมัยตอบโจทย์วัยทำงาน เส้นที่ทอลายควรปรับให้เส้นเล็กลง และทดลองนำพืชชนิดอื่นหรือวัสดุอื่นมาใช้แทนหวายเทียม - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ให้คำปรึกษาในการพัฒนาลวดลาย และผ้าที่ใช้บุด้านในควรมีราคาต้นทุนที่ต่ำลง - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถทำได้ในกรณีบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งมากกว่าการขายหน้าร้าน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ อีกทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองในลักษณะการจำหน่ายต้องเป็นการโชว์ลวดลายหรือตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นแนะนำให้มีป้ายแสดงรายละเอียดสินค้า (Tag) ตัวผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาลวดลายในลักษณะของการสานให้เกิดลายใหม่ที่สะท้อนความเป็นพื้นที่ เอกลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดการจดจำ การเผยแพร่ หรือการผสมผสานการใช้วัสดุจากเดิมเป็นหวายเทียมกับวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น หรือเพื่อสร้างจุดเด่นให้มีเรื่องราวในการต่อยอดเรื่องการตลาดต่อไป

บริการโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็บไซต์. http://www.clinictech.rmutp.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เห็ดเป๋าฮื้อทอดกรอบสมุนไพรด้วยการทอดสุญญากาศ อ่าน : 6
2. น้ำชาดับกลิ่นปาก อ่าน : 8
3. กบแช่แข็ง อ่าน : 9
4. กาแฟผสมเมล็ดฟักทอง อ่าน : 10
5. การควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 14
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์น้ำพริกเผาและพริกแกง อ่าน : 16
7. การจัดการดินและการจัดการพืช อ่าน : 16
8. การวิเคราะห์สภาพน้ำเหมาะสมและความหนาแน่นของสัตว์น้ำ อ่าน : 17
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชระบบน้ำหยด/ ให้น้ำอัตโนมัติ อ่าน : 17
10. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตน้ำพริกที่ถูกต้องตามหลัก Good Manufacturing Practice (GMP) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อ่าน : 19
11. การควบคุมกระบวนการผลิตสาโทและการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ อ่าน : 20
12. ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าไทโย้ย อ่าน : 21
13. ผ้ายีนส์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ (Longyoung Natural Dyed Denim) อ่าน : 21
14. ไม้กวาดมือเสือจิ๋ว อ่าน : 22
15. ไม้กวาดช้างมิ่ง อ่าน : 22
16. ไส้กรอกเห็ด อ่าน : 22
17. มีดกรีดยางพารา คมมีดบ้านม้า อ่าน : 22
18. ผลิตภัณฑ์ผ้าครามไทโย้ย อ่าน : 22

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates