ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยาหม่องสมุนไพร ชุมชนบ้านบรรไดทอง ผลิตและจำหน่ายสมุนไพรหอมชื่นใจ น้ำมันเหลือง สเปรย์กันยุง ต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มากกว่าเดิมแต่ติดปัญหาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐาน อย. ของยาหม่อง ซึ่งการขอ อย. ต้องใช้งบประมาณสูง ต้องการช่องทางการจำหน่าย พัฒนาด้านการตลาด การวางแผนการตลาด เทคโนโลยีของการตลาด การคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนสินค้า ขาดตราสินค้า และชื่อผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ไม่มี Logo แบรนด์ ไม่มีส่วนผสม สรรพคุณ วันที่ผลิต
[23/1/2566]
ผู้ถาม : นางจำลอง ทับประเสริฐ
สถานที่ติดต่อ : 107 หมู่ที....
จ.สุพรรณบุรี
โทร. 08616....e-mail :  -...

[ ID.Ref 56674


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสนอให้ชุมชนเปิดตลาดบนช่องทางออนไลน์ เช่นลาซาด้า และออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้สื่อถึงชุมชนบ้านบรรไดทอง - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในข้อกฎหมาย เช่น น้ำมันสมุนไพร แผ่นกันยุง แผ่นระเหย เป็นต้น - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการคิดต้นทุนการผลิตที่แท้จริง และออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลากใหม่ ควรจดเลขทะเบียนสินค้า OTOP หรือรับรองแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้คำปรึกษาในการออกแบบตราสินค้าและฉลากของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้มีความสวยงาม สามารถสื่อสารให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของชุมชน ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ทบทวนเรื่องต้นทุนการผลิตให้สอคล้องกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ และการพัฒนาต้องมีหน่วยงานที่สามารถให้กลุ่มแจ้งจดเลข หรือขึ้นทะเบียนเพื่อรองรับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้บริโภค

บริการโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็บไซต์. http://www.clinictech.rmutp.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เห็ดเป๋าฮื้อทอดกรอบสมุนไพรด้วยการทอดสุญญากาศ อ่าน : 6
2. น้ำชาดับกลิ่นปาก อ่าน : 8
3. กบแช่แข็ง อ่าน : 9
4. กาแฟผสมเมล็ดฟักทอง อ่าน : 10
5. การควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 15
6. การจัดการดินและการจัดการพืช อ่าน : 17
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชระบบน้ำหยด/ ให้น้ำอัตโนมัติ อ่าน : 17
8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์น้ำพริกเผาและพริกแกง อ่าน : 17
9. การวิเคราะห์สภาพน้ำเหมาะสมและความหนาแน่นของสัตว์น้ำ อ่าน : 17
10. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตน้ำพริกที่ถูกต้องตามหลัก Good Manufacturing Practice (GMP) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อ่าน : 19
11. การควบคุมกระบวนการผลิตสาโทและการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ อ่าน : 21
12. ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าไทโย้ย อ่าน : 22
13. ผ้ายีนส์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ (Longyoung Natural Dyed Denim) อ่าน : 22
14. เทคโนโลยีการสะท้อนน้ำในวัสดุผ้า เส้นใย อ่าน : 23
15. ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม อ่าน : 23
16. เทคโนโลยีการแปรรูปผงชงดื่มทดแทนมื้ออาหาร อ่าน : 23
17. ซูชิปลาเค็ม อ่าน : 23
18. ไม้กวาดมือเสือจิ๋ว อ่าน : 23
19. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำก้อนเชื้อเห็ดชนิด ต่างๆ และการเพาะเห็ด อ่าน : 23
20. ไส้กรอกเห็ด อ่าน : 23
21. ข้าวฮางดอนหวายนคร อ่าน : 23
22. เสื้อผ้าและชุดเครื่องนอนจากผ้าทอมือ อ่าน : 23
23. ผลิตภัณฑ์ผ้าครามไทโย้ย อ่าน : 23
24. ไม้กวาดช้างมิ่ง อ่าน : 23
25. มีดกรีดยางพารา คมมีดบ้านม้า อ่าน : 23
26. ใบไฮ อ่าน : 23

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates