ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงปลา น้ำพริกปลาร้า ปลาร้าหยอง ปลาผง ผงซุปต้มโคล้ง ปัญหาคือการขอมาตรฐาน GMP และไลน์การผลิตไม่ต่อเนื่องกัน ชุมชนไม่มีการวางแผนในการผลิต สถานที่ในการผลิต ค่อย ๆ ต่อเติมไปตามงบประมาณที่ได้รับ จึงทำให้เกิดปัญหาการวางแผนในการผลิตที่ย้อนกลับ การจัดตั้งโรงเรือนที่มีส่วนต่าง ๆ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถขอ GMP ได้ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้ายังมีรูปแบบหรือรูปลักษณ์ที่ไม่สะดุดตา และทางกลุ่มต้องการให้ยกระดับบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุกุนเชียงปลาสลิด อีกทั้งยังขาดเรื่องของการพัฒนาแบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของแต่ละผลิตภัณฑ์
[23/1/2566]
ผู้ถาม : นายสมพงษ์ ศรีสักดา
สถานที่ติดต่อ : 127 หมู่ที....
จ.สุพรรณบุรี
โทร. 08991....e-mail :  -...

[ ID.Ref 56672


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาให้สามารถขอ GMP ได้ ซึ่งจะทำให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ดีอยู่แล้ว สามารถขายได้ในมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้คำปรึกษาในการพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตาและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ควรเพิ่มวัสดุกันกระแทกที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้ง - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงฉลากบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากไม่บ่งชี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ ควรทำตารางโภชนาการ ฉลากควรมีความทันสมัย บ่งบอกสรรพคุณ คุณประโยชน์ และควรมีภาษาอังกฤษเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาแบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ควรนำเสนอข้อมูลรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ โดยอาจมีการกำหนดราคาสินค้าใหม่ เพื่อแบ่งการตลาดสำหรับการจำหน่าย การตลาดในรูปแบบใหม่ และข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกหลักกฎหมายของการใช้ฉลาก

บริการโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็บไซต์. http://www.clinictech.rmutp.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เห็ดเป๋าฮื้อทอดกรอบสมุนไพรด้วยการทอดสุญญากาศ อ่าน : 6
2. น้ำชาดับกลิ่นปาก อ่าน : 8
3. กบแช่แข็ง อ่าน : 9
4. กาแฟผสมเมล็ดฟักทอง อ่าน : 10
5. การควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 14
6. การจัดการดินและการจัดการพืช อ่าน : 17
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชระบบน้ำหยด/ ให้น้ำอัตโนมัติ อ่าน : 17
8. การวิเคราะห์สภาพน้ำเหมาะสมและความหนาแน่นของสัตว์น้ำ อ่าน : 17
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์น้ำพริกเผาและพริกแกง อ่าน : 17
10. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตน้ำพริกที่ถูกต้องตามหลัก Good Manufacturing Practice (GMP) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อ่าน : 19
11. ผ้ายีนส์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ (Longyoung Natural Dyed Denim) อ่าน : 21
12. การควบคุมกระบวนการผลิตสาโทและการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ อ่าน : 21
13. ไม้กวาดมือเสือจิ๋ว อ่าน : 22
14. ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าไทโย้ย อ่าน : 22
15. เทคโนโลยีการสะท้อนน้ำในวัสดุผ้า เส้นใย อ่าน : 23
16. เทคโนโลยีการแปรรูปผงชงดื่มทดแทนมื้ออาหาร อ่าน : 23
17. ซูชิปลาเค็ม อ่าน : 23
18. ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม อ่าน : 23
19. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำก้อนเชื้อเห็ดชนิด ต่างๆ และการเพาะเห็ด อ่าน : 23
20. น้ำเห็ดสกัด อ่าน : 23
21. ไส้กรอกเห็ด อ่าน : 23
22. ข้าวฮางดอนหวายนคร อ่าน : 23
23. เสื้อผ้าและชุดเครื่องนอนจากผ้าทอมือ อ่าน : 23
24. ผลิตภัณฑ์ผ้าครามไทโย้ย อ่าน : 23
25. ไม้กวาดช้างมิ่ง อ่าน : 23
26. มีดกรีดยางพารา คมมีดบ้านม้า อ่าน : 23
27. ใบไฮ อ่าน : 23

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates