ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว (แบรนด์แห้วมีคุณอนันต์) ผลิตและจำหน่ายแห้วเฟรนซ์ฟราย แห้วต้ม ไข่มุกแห้ว แห้วดอง และไวน์แห้ว ปัญหาคือต้นทุนการผลิตสูงมาก สาเหตุที่ต้นทุนสูงคือใช้แรงงานคนทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ทางกลุ่มต้องการเครื่องปลอกเปลือกแห้ว และเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ AR เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์แห้วมีคุณอนันต์
[23/1/2566]
ผู้ถาม : จ่าสิบเอกอนันต์ ดอกกุหลาบ
สถานที่ติดต่อ : 26/3 หมู่ท....
จ.สุพรรณบุรี
โทร. 08127....e-mail :  -...

[ ID.Ref 56671


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาในการผลิตแห้วตามความต้องการของตลาด และส่งเสริมผลิตภัณฑ์แห้วอบแห้ง หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนของผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เช่น แป้งแห้ว ขนมกรุบกรอบจากแป้งแห้ว ซึ่งจะสามารถต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายรายการ - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้คำปรึกษาในการออกแบบโลโก้รวมทุกผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาในการนำวัสดุที่เหลือจากการแปรรูปแห้วมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในห้อง - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกแห้วต้นแบบแทนการใช้แรงงานคน ควรออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ควรตรวจคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มรูปแบบฉลากเป็นภาษาอังกฤษสำหรับทำการตลาดในอนาคต ควรทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้คำปรึกษาในการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ และของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้มีความเป็นหนึ่งเดียว การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

บริการโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็บไซต์. http://www.clinictech.rmutp.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เห็ดเป๋าฮื้อทอดกรอบสมุนไพรด้วยการทอดสุญญากาศ อ่าน : 6
2. น้ำชาดับกลิ่นปาก อ่าน : 8
3. กบแช่แข็ง อ่าน : 9
4. กาแฟผสมเมล็ดฟักทอง อ่าน : 10
5. การควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 14
6. การวิเคราะห์สภาพน้ำเหมาะสมและความหนาแน่นของสัตว์น้ำ อ่าน : 17
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชระบบน้ำหยด/ ให้น้ำอัตโนมัติ อ่าน : 17
8. การจัดการดินและการจัดการพืช อ่าน : 17
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์น้ำพริกเผาและพริกแกง อ่าน : 17
10. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตน้ำพริกที่ถูกต้องตามหลัก Good Manufacturing Practice (GMP) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อ่าน : 19
11. ผ้ายีนส์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ (Longyoung Natural Dyed Denim) อ่าน : 21
12. การควบคุมกระบวนการผลิตสาโทและการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ อ่าน : 21
13. ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าไทโย้ย อ่าน : 22
14. ไม้กวาดมือเสือจิ๋ว อ่าน : 22
15. เทคโนโลยีการสะท้อนน้ำในวัสดุผ้า เส้นใย อ่าน : 23
16. เทคโนโลยีการแปรรูปผงชงดื่มทดแทนมื้ออาหาร อ่าน : 23
17. ซูชิปลาเค็ม อ่าน : 23
18. ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม อ่าน : 23
19. ไส้กรอกเห็ด อ่าน : 23
20. ข้าวฮางดอนหวายนคร อ่าน : 23
21. ผลิตภัณฑ์ผ้าครามไทโย้ย อ่าน : 23
22. มีดกรีดยางพารา คมมีดบ้านม้า อ่าน : 23
23. ใบไฮ อ่าน : 23
24. น้ำเห็ดสกัด อ่าน : 23
25. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำก้อนเชื้อเห็ดชนิด ต่างๆ และการเพาะเห็ด อ่าน : 23
26. ไม้กวาดช้างมิ่ง อ่าน : 23
27. เสื้อผ้าและชุดเครื่องนอนจากผ้าทอมือ อ่าน : 23

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates