ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาววังอินเตอร์ชั่น วิสาหกิจชุมชนโกโก้แปลงใหญ่ เมืองวัง เนื่องจากการผลิตโกโก้ที่ได้ดำเนินการก่อให้เกิดน้ำโกโก้ในปริมาณมากในแต่ละลอตการผลิต (น้ำโกโก้ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จากการหมักโกโก้ 15 ตัน) โดยทางผู้ประกอบการได้ทดลองทำเครื่องดื่มน้ำโกโก้สดดูแล้ว แต่ช่องทางการตลาดไม่ชัดเจน จึงอยากหาแนวทางในการสร้างมูลค่าให้แก่น้ำโกโก้ดังกล่าวโดยการนำมาผลิตเป็นไวน์โกโก้
[8/12/2565]
ผู้ถาม : นายนิคม มีเมล์
สถานที่ติดต่อ : 124 หมู่ 2....
จ.ลำปาง
โทร. 06242....e-mail :  aarko...

[ ID.Ref 56641


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
ทางผู้ประกอบการได้เริ่มทดลองการทำไวน์จากน้ำโกโก้แล้วโดยการทดลองอยู่ในระหว่างกระบวนการก่อนการเติมเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญจึงได้แนะนำเทคนิคต่างๆ และข้อควรระวังในการทำไวน์ ได้แก่ %น้ำตาลที่เหมาะสมของ Starter, เปอร์เซ็นต์ของ Alcohol ที่คาดว่าจะได้หลังกระบวนการผลิต แหล่งเชื้อ Yeast และขั้นตอนในการกระตุ้นยีสต์ก่อนเติมลงถังหมัก รวมถึงข้อควรระวัง ในด้านการปนเปื้อน ความสะอาด และอุปกรณ์ และสารต่างๆ ที่ควรใช้ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะได้ดำเนินการในการให้คำปรึกษาในระหว่างกระบวนการผลิตครั้งนี้ไปจนกว่าจะได้ผลผลิตไวน์ออกมา ซึ่งจะทำให้สามารถหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มให้มีความน่าสนใจได้ต่อไป (เช่นการเติมส่วนผสมอื่นๆ เช่นน้ำสับปะรดปัตตาเวีย น้ำลำไยเพื่อเป็นการสร้างกลิ่นและรสที่ดีขึ้น รวมไปถึงกระบวนการแต่งกลิ่นในอนาคต)

บริการโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โทร. 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เว็บไซต์. -

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เห็ดเป๋าฮื้อทอดกรอบสมุนไพรด้วยการทอดสุญญากาศ อ่าน : 10
2. น้ำชาดับกลิ่นปาก อ่าน : 12
3. กบแช่แข็ง อ่าน : 13
4. กาแฟผสมเมล็ดฟักทอง อ่าน : 14
5. การควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 15
6. การวิเคราะห์สภาพน้ำเหมาะสมและความหนาแน่นของสัตว์น้ำ อ่าน : 17
7. การจัดการดินและการจัดการพืช อ่าน : 17
8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชระบบน้ำหยด/ ให้น้ำอัตโนมัติ อ่าน : 17
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์น้ำพริกเผาและพริกแกง อ่าน : 18
10. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตน้ำพริกที่ถูกต้องตามหลัก Good Manufacturing Practice (GMP) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อ่าน : 19
11. การควบคุมกระบวนการผลิตสาโทและการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ อ่าน : 21
12. ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าไทโย้ย อ่าน : 22
13. ผลิตภัณฑ์ผ้าครามไทโย้ย อ่าน : 23
14. ไม้กวาดช้างมิ่ง อ่าน : 23
15. ข้าวฮางดอนหวายนคร อ่าน : 23
16. ผ้ายีนส์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ (Longyoung Natural Dyed Denim) อ่าน : 23
17. ไส้กรอกเห็ด อ่าน : 23

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates