ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

งานวิจัยเกี่ยวกับมะม่วงหาวมะนาวโห่เเช่อิ่มอบเเห้ง  
[12/11/2565 20:15:48]
ผู้ถาม : มาริสา อาจใจ
สถานที่ติดต่อ : นครศรีธรรม....
จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 09486....e-mail :  63115...

[ ID.Ref 56633


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
อยู่ระหว่างดำเนินการ

บริการโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0864464696
เว็บไซต์. http://rdi.psru.ac.th/ClinicTech/index.php

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ผ้าคราม อ่าน : 2
2. ยาหม่องสมุนไพร (ขนาดเล็ก) อ่าน : 2
3. ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าไทโย้ย อ่าน : 2
4. ตะกร้าจากเส้นพลาสติก อ่าน : 2
5. เนคไทแบบหูกระต่าย อ่าน : 2
6. ไม้กวาดมือเสือ อ่าน : 3
7. ไส้กรอกเห็ด อ่าน : 3
8. ผ้ายีนส์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ (Longyoung Natural Dyed Denim) อ่าน : 3
9. กล้วยฉาบอินดี้ อ่าน : 3
10. น้ำเห็ดสกัด อ่าน : 3
11. แหนมเห็ด อ่าน : 3
12. ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ อ่าน : 3
13. น้ำยารีเฟคเต้นท์ อ่าน : 3
14. ขนมหวานบ้านเหล่า อ่าน : 3
15. ใบไฮ อ่าน : 3
16. ที่วางมือถือ อ่าน : 3
17. ไม้กวาดมือเสือจิ๋ว อ่าน : 3
18. กล่องใส่ไม้อเนกประสงค์ อ่าน : 3
19. ข้าวฮางดอนหวายนคร อ่าน : 3
20. ผลิตภัณฑ์ผ้าครามไทโย้ย อ่าน : 3

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates