ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

1. ต้องการโลโก้สินค้า  2. วิธีการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์  3. การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับการขนส่งสินค้าผ่านการขายสินค้าทางออนไลน์
[8/11/2565]
ผู้ถาม : นางหนูแดง สุขภาค
สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขที่....
จ.สกลนคร
โทร. 0....e-mail :  -...

[ ID.Ref 56628


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มไม้กวาดมือเสือบ้านหนองแสนแปน หมู่ที่ 7 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นำโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา และนางสาวชลาลัย เหง้าน้อย ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และตราสินค้า 2. ผศ.ดร. ราตรี พระนคร และอาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และป้องการความเสียหายของผลิตภัณฑ์จากการขนส่ง โดยการเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดต้นทุนและจัดหาได้ง่าย 3. ผศ.ดร. ราตรี พระนคร, ผศ. ศิริพร สารคล่อง, อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา และนางสาวชลาลัย เหง้าน้อย ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ บนแพล็ทฟอร์ม Shoppee และ Facebook รวมถึงการสร้างเรื่องราวให้สินค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 042-772393
เว็บไซต์. http://clinictech.skc.rmuti.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ใบไฮ อ่าน : 2
2. กระเป๋าสะพายข้างลองยัง อ่าน : 2
3. ตะกร้าจากเส้นพลาสติก อ่าน : 2
4. ไส้กรอกเห็ด อ่าน : 2
5. ผ้าพันคอ อ่าน : 2
6. กระถางต้นไม้พาราซอยซีเมนต์ อ่าน : 2
7. มูลไส้เดือนอินดี้ อ่าน : 2
8. กล้วยฉาบอินดี้ อ่าน : 2
9. เห็ดอบกรอบปรุงรส อ่าน : 2
10. เห็ดสามรส(เห็ดสวรรค์) อ่าน : 2
11. ไม้กวาดช้างมิ่ง อ่าน : 2
12. น้ำยารีเฟคเต้นท์ อ่าน : 2
13. พวงกุญแจมีดกรีดยางพารา คมมีดบ้านม้า อ่าน : 2
14. มีดกรีดยางพารา คมมีดบ้านม้า อ่าน : 2
15. ผงชงดื่มสำเร็จรูปจากข้าวฮางดอนหวายนคร อ่าน : 2
16. ข้าวฮางดอนหวายนคร อ่าน : 2
17. ผลิตภัณฑ์ผ้าครามไทโย้ย อ่าน : 2
18. ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าไทโย้ย อ่าน : 2
19. ลูกประคบครามสมุนไพรอินทรีย์ อ่าน : 2
20. ผ้าคราม อ่าน : 2
21. ไม้กวาดอเนกประสงค์(จากวัสดุเหลือใช้) อ่าน : 2
22. กล่องใส่ไม้อเนกประสงค์ อ่าน : 2
23. ยาหม่องสมุนไพร (ขนาดใหญ่) อ่าน : 2
24. ยาหม่องสมุนไพร (ขนาดเล็ก) อ่าน : 2
25. น้ำมันว่านสมุนไพร อ่าน : 2
26. สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง อ่าน : 2
27. เนคไทแบบสำเร็จรูป อ่าน : 2
28. ไส้อั่วเห็ด อ่าน : 2
29. เนคไทแบบหูกระต่าย อ่าน : 2
30. ผ้ายีนส์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ (Longyoung Natural Dyed Denim) อ่าน : 2
31. ไม้กวาดมือเสือจิ๋ว อ่าน : 2
32. เครื่องจักสานของดีโพนสูง อ่าน : 2
33. ที่วางมือถือ อ่าน : 2
34. น้ำเห็ดสกัด อ่าน : 2
35. เหล่าสานศิลป์ อ่าน : 2
36. แกงเห็ดสำเร็จรูป อ่าน : 2
37. ไม้กวาดมือเสือ อ่าน : 2
38. เนคไทแบบผูกเอง อ่าน : 2
39. ขนมหวานบ้านเหล่า อ่าน : 2
40. ไม้เกาหลัง อ่าน : 2
41. ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ อ่าน : 2
42. แหนมเห็ด อ่าน : 2

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates