ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการเกษตร
[21/9/2565]
ผู้ถาม : นายอัครพล พันธ์ดารา
สถานที่ติดต่อ : 267/94 ต.ป....
จ.สระบุรี
โทร. 095-9....e-mail :  -...

[ ID.Ref 56466


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการเกษตร” ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ต.เชิงเขา 2 อ.เมือง จ.สระบุรี วันศุกร์ที่ 16กันยายน 2565 วิทยากร โดย อาจารย์วิชัย นระมาตย์ และอาจารย์วศกร ไตรพัฒน์ คณะครุศาสตร์

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-709097
เว็บไซต์. http://www.rdi.rmutsb.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เครื่องเข็นเส้นใย เมดเดรี่ จักรา อ่าน : 2
2. ส้มตำ-ไก่ย่าง อ่าน : 2
3. ชา และกาแฟสด อ่าน : 2
4. ของใช้ในบ้าน อ่าน : 2
5. เนื้อหมู อ่าน : 2
6. อาหารและเครื่องดื่ม อ่าน : 2
7. องค์ความรู้กระบวนการผลิตผ้าขิดสลับหมี่ อ่าน : 3
8. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อ่าน : 3
9. เครื่องปั่นหลอดด้วยไฟฟ้า อ่าน : 3
10. เครื่องค้นหมี่กึ่งอัตโนมัติ อ่าน : 3
11. โครงขึ้นหัวม้วน อ่าน : 3
12. กระบวนย้อมสีธรรมชาติ อ่าน : 3
13. ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ด้ามถอดประกอบ อ่าน : 3
14. ร้านก๋วยเตี๋ยว อ่าน : 3
15. ทำขนมไทย อ่าน : 3
16. อาหารและเครื่องดื่ม อ่าน : 3
17. ของใช้ในบ้าน อ่าน : 3
18. อาหารตามสั่ง ส้มตำ เครื่องดื่ม อ่าน : 3
19. มะนาวแช่น้ำผึ้ง อ่าน : 3
20. ลูกประคบ อ่าน : 3
21. Energy bar อ่าน : 3
22. เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์ อ่าน : 3
23. ลาบ-ก้อย (เนื้อวัว) อ่าน : 3
24. เครื่องผสมปุ๋ย อ่าน : 3
25. เนื้อหมู เนื้อสัตว์ อ่าน : 3
26. เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ อ่าน : 3
27. ผ้าและเครื่องนุุ่งห่ม อ่าน : 3
28. สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง อ่าน : 3
29. อาหารเช้า โจ๊ก อ่าน : 3
30. ลูกอมขิง อ่าน : 3
31. ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ่าน : 3
32. ลูกปประคบสมุนไพร อ่าน : 3
33. เครื่องค้นหูกกึ่งอัตโนมัติ อ่าน : 3
34. อาหารและเครื่องดื่ม อ่าน : 3

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates