ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

มีปัญหาเรื่องมีปลวกในแปลง ทำให้ไม่สามารถปลูกอะไรได้ จึงต้องการความรู้เรื่องการกำจัดปลวก การเตรียมแปลงปลูก  
[21/9/2565]
ผู้ถาม : นางสาวอารีรัตน์ กันทะวงค์
สถานที่ติดต่อ : 30 ม.4 ต.บ....
จ.ลำปาง
โทร. 0....e-mail :  -...

[ ID.Ref 56460


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
แนะนำให้ใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดต้นที่โดนปลวกกินรากออกจากแปลง ใช้เชื้อราเมตาไรเซียมพ่นลงดินบริเวณที่มีปลวกหรือใช้ผสมกับวัสดุปลูกก่อนที่จะปลูกสับปะรด เพื่อลดปริมาณปลวกที่อยู่ในดิน

บริการโดย  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็บไซต์. http://www.lartc.rmutl.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. คุกกี้ข้าวกล้อง อ่าน : 2
2. 1. เครื่องแกงส้ม 2.เครื่องแกงกะทิ 3.เครื่องแกงผัดเผ็ด 4. แกงไตปลา 5. คั่วกลิ้ง อ่าน : 3
3. สบู่น้ำผึ้งจิ๋ว อ่าน : 3
4. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร : ขนมไทย - ตะโก้และเค้กนึ่ง อ่าน : 4
5. คุกกี้ธัญพืช อ่าน : 5
6. เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายเพื่อชุมชน อ่าน : 5
7. โรงเรือนปลูกพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง อ่าน : 6
8. อโรม่าพกพา ภูวารา อ่าน : 6
9. การทำกิมจิ อ่าน : 6
10. เต้าเจี้ยว อ่าน : 6
11. น้ำพริกอบแห้งแกงเมือง (สำเร็จรูป) อ่าน : 6
12. เครื่องกลั่นแฮลกอฮอล์ต้นแบบ อ่าน : 6
13. กาแฟเบตง อ่าน : 6
14. การกระตุ้นการดอกของเห็ดตับเต่าด้วยวิธีการช็อตไฟฟ้าแรงดันสูง อ่าน : 6
15. การคัดแยกความสุกสตรอเบอรี่ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน อ่าน : 6
16. ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง มะม่วงสามปีลำปาง อ่าน : 6
17. เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแห้ง พร้อมใช้ อ่าน : 6
18. การผลิตแคบหมูไร้มัน และติดมันโดยไม่ต้องผ่านการทอด อ่าน : 6
19. ไม้ผลมังคุด อ่าน : 6
20. ไม้ผลมังคุด อ่าน : 6
21. ดอกอัญชัญอบแห้งรส (ปรุงรส) อ่าน : 6

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates