ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

อยากได้สูตรในการทำขนม โดยใช้แป้งกล้วยค่ะ พอจะมีข้อมูลมั้ยคะ หรือสามารถขอข้อมูลได้จากไหน
[5/8/2565 18:14:57]
ผู้ถาม : นภารัตน์
สถานที่ติดต่อ : 124/3 สุขุ....
จ.กรุงเทพมหานคร
โทร. 08142....e-mail :  t.nap...

[ ID.Ref 54890


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
อยู่ระหว่างดำเนินการ

บริการโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็บไซต์. http://www.clinictech.rmutp.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. อาหารผสมครบส่วน (TMR/MTMR) อ่าน : 4
2. กระบวนการผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 5
3. ขนมนางเล็ดน้ำสมุนไพร อ่าน : 6
4. แอพพริเคชั่น Zyan Buff อ่าน : 6
5. มูลควายหมักอัดเม็ด อ่าน : 7
6. จานธรรมชาติ อ่าน : 8
7. การใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัดแม่โคชนิดสังเคราะห์แบบฉีด และใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ อ่าน : 8
8. เครื่องควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ อ่าน : 8
9. แคปหมู อ่าน : 8
10. เงาะกระป๋อง อ่าน : 8
11. ไส้อั่วปลา อ่าน : 9
12. ดินปลูกกัญชาอินทรีย์ อ่าน : 9
13. ขนมปังอบกรอบหน้ากระเทียม อ่าน : 9
14. กระเป๋าผ้าไหม อ่าน : 9
15. ปลาย่างคุณยายปราณี อ่าน : 9
16. ส้มโอ หว๊านหวาน อ่าน : 9
17. น้ำพั้นช์ผลไม้ อ่าน : 9
18. น้ำลูกหม่อนสูตรพิเศษ อ่าน : 9
19. กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 9
20. สุ่มไก่ ลายพรีเมี่ยม อ่าน : 9
21. เทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อ่าน : 9

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates