ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ข้าวไรซ์เบอร์รี่
[3/8/2565]
ผู้ถาม : สุนีย์ เกียรติถาวร
สถานที่ติดต่อ : 88/99 หมู่....
จ.นครปฐม
โทร. 09194....e-mail :  -...

[ ID.Ref 54863


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เบื้องต้นให้กับผู้เข้ามารับปริการปรึกษาเรื่องข้าวไรซ์เบอร์รี่ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญติดภาระกิจ จึงแนะนำข้อมูลเบื้องต้น และให้ข้อมูลในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการคำปรึกษา เพื่อที่จะได้รับองค์ความรู้ เพื่อที่นำไปพัฒนาหรือปรับปรุงในการปลูกให้เหมาะสมกับของตัวเอง

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็บไซต์. https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. อาหารผสมครบส่วน (TMR/MTMR) อ่าน : 4
2. กระบวนการผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 5
3. ขนมนางเล็ดน้ำสมุนไพร อ่าน : 6
4. แอพพริเคชั่น Zyan Buff อ่าน : 6
5. มูลควายหมักอัดเม็ด อ่าน : 7
6. จานธรรมชาติ อ่าน : 8
7. การใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัดแม่โคชนิดสังเคราะห์แบบฉีด และใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ อ่าน : 8
8. เครื่องควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ อ่าน : 8
9. แคปหมู อ่าน : 8
10. เงาะกระป๋อง อ่าน : 8
11. ไส้อั่วปลา อ่าน : 9
12. ดินปลูกกัญชาอินทรีย์ อ่าน : 9
13. ขนมปังอบกรอบหน้ากระเทียม อ่าน : 9
14. กระเป๋าผ้าไหม อ่าน : 9
15. ปลาย่างคุณยายปราณี อ่าน : 9
16. ส้มโอ หว๊านหวาน อ่าน : 9
17. น้ำพั้นช์ผลไม้ อ่าน : 9
18. น้ำลูกหม่อนสูตรพิเศษ อ่าน : 9
19. กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 9
20. สุ่มไก่ ลายพรีเมี่ยม อ่าน : 9
21. เทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อ่าน : 9

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates