ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

พืชผักปลอดสาร
[3/8/2565]
ผู้ถาม : จินตนา เสือกลิ่น
สถานที่ติดต่อ : 4/3 หมู่ 3....
จ.นครปฐม
โทร. 06923....e-mail :  -...

[ ID.Ref 54835


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูดและการดูแลรักษาหลังการปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและปลอดจากสารเคมี เพื่อให้เกษตรกรและภายในชุมชน เป็นชุมชนปลอดสาร เพื่อให้เป็นชุมชนสีเขียวและดีต่อสุขภาพ กับผู้ที่เข้ามารับบริการ

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็บไซต์. https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. อาหารผสมครบส่วน (TMR/MTMR) อ่าน : 4
2. แอพพริเคชั่น Zyan Buff อ่าน : 5
3. มูลควายหมักอัดเม็ด อ่าน : 5
4. กระบวนการผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 5
5. ขนมนางเล็ดน้ำสมุนไพร อ่าน : 6
6. เงาะกระป๋อง อ่าน : 7
7. แคปหมู อ่าน : 7
8. มะพร้าวแก้ว อ่าน : 7
9. น้ำลูกหม่อนสูตรพิเศษ อ่าน : 7
10. จานธรรมชาติ อ่าน : 7
11. ดินปลูกกัญชาอินทรีย์ อ่าน : 8
12. มูลไส้เดือน อ่าน : 8
13. การใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัดแม่โคชนิดสังเคราะห์แบบฉีด และใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ อ่าน : 8
14. กระเป๋าผ้าไหม อ่าน : 8
15. ส้มโอ หว๊านหวาน อ่าน : 8
16. น้ำพริกรสนัว อ่าน : 8
17. สุ่มไก่ ลายพรีเมี่ยม อ่าน : 8
18. เครื่องควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ อ่าน : 8

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates