ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ขอทราบราคา ถ้าสนใจสั่งซื้อมีจำหน่ายไหมค่ะ
[15/5/2565 14:21:18]
ผู้ถาม : พิมพกานต์ หนูชนะภัย
สถานที่ติดต่อ : 85 หมู่ 7 ....
จ.เพชรบูรณ์
โทร. 099-4....e-mail :  poyro...

[ ID.Ref 54309


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
อยู่ระหว่างดำเนินการ

บริการโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 11 ชั้น 4 398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 056-219100 ต่อ 1138, 1139
เว็บไซต์. http://portal.in.th/clinic-nsru/

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ขนมโบว์ อ่าน : 1
2. น้ำมัลเบอร์รี่ อ่าน : 2
3. Dishwashing liquid Citrus Essence with Fermented Cluster Fig อ่าน : 8
4. หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติสำหรับไร่มันสำปะหลัง อ่าน : 9
5. เลื่อยตัดกิ่งไม้ 2 คม อ่าน : 10
6. Bangduea Fermented Cluster Fig Shampoo อ่าน : 11
7. ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วเห็ดสมุนไพร อ่าน : 11
8. เส้นลอดช่องข้าวสีกึ่งสำเร็จรูป อ่าน : 13
9. เส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป อ่าน : 14
10. จอบหมุนพรวนดินสำหรับติดตั้งในรถไถนาเดินตามมินิ อ่าน : 16
11. การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิค อ่าน : 20
12. ไม้กวาดจากขวดพลาสติก อ่าน : 22
13. การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิค อ่าน : 23
14. ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด อ่าน : 24
15. การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิค อ่าน : 26

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates