ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ต้องการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ในส่วนของระบบลำเลียง ให้ทุ่นแรงมากขึ้น และช่วยในการยกชิ้นงาน ขึ้น-ลง ในระหว่างใช้งานเครื่องจิกเกอร์
[11/5/2565]
ผู้ถาม : นางวันดี แปลกปลาด
สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุ....
จ.ลำปาง
โทร. 081-....e-mail :  -...

[ ID.Ref 54308


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวัดขนาดพื้นที่ของสถานที่ผลิต รวมทั้งขนาดและน้ำหนักของพิมพ์และชิ้นงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์การติตตั้งระบบรอกและคาน, ระบบเบรก (กระบอกลม) ที่ตัวอุปกรณ์จิกเกอร์ เพื่อผ่อนแรงเหยียบ และสร้างแท่นลากชิ้นงานไปเก็บยังจุดต่างๆ และจะมีการลงพื้นที่ เพื่อติดตั้งและถ่ายทอดการใช้งานระบบลำเลียงต่อไปป

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943612
เว็บไซต์. http://clinictech.in.cmu.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates