ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ต้องการนำขนุนอ่อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่มากในชุมชน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์veganสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป
[11/5/2565]
ผู้ถาม : นายชนะ ไชยชนะ
สถานที่ติดต่อ : 141/1 หมู่....
จ.ลำพูน
โทร. 089-8....e-mail :  Chana...

[ ID.Ref 54305


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
เบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญมีการวางแนวคิดผลิตภัณฑ์โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์ขนุนอ่อนในน้ำเกลือ แปรรูปด้วยหม้อแรงดันควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนมีอุปกรณ์แล้ว แต่ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูป และสภาวะในการแปรรูป การบรรจุ มีการสำรวจสถานที่ผลิต อุปกรณ์การผลิต กำลังการผลิตของอุปกรณ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และถ่ายทอดกระบวนการผลิตต่อไป

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943612
เว็บไซต์. http://clinictech.in.cmu.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. สเปรย์ อ่าน : 25
2. สบู่ฟักข้าว อ่าน : 28
3. ยาหม่องน้ำ อ่าน : 30
4. สบู่เหลวอาบน้ำสมุนไพร 3 ชนิด อ่าน : 31
5. ยาดมสมุนไพร อ่าน : 32
6. ซาลาเปาไส้มะม่วง อ่าน : 33
7. คุกกี้แยมมะม่วง อ่าน : 34
8. ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจรผง อ่าน : 34
9. น้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา (Plasma Activated Water; PAW) อ่าน : 35
10. ผักแผ่นผสมผำรสต้มยำ อ่าน : 35
11. ฮักเฮ็ด เห็ดแผ่นกรอบ รสต้นตำรับ อ่าน : 35
12. ปั้นขลิบ ไส้หมูหยอง อ่าน : 39
13. ฮักเฮ็ด เห็ดแผ่นอบกรอบ รสลาบ อ่าน : 39
14. ขนมเปี๊ยะโคราช อ่าน : 39
15. DRAGON FRUIT น้ำแก้วมังกรสีขาว อ่าน : 40
16. ปั้นขลิบไส้สับปะรด อ่าน : 40
17. พุดดิ้งนมมะม่วงหิมพานต์ อ่าน : 40
18. แยมส้มสีทอง อ่าน : 40
19. การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย อ่าน : 40

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates