ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิฐ แผ่นพื้น แผ่นผนัง สำเร็จรูปเข้ามาขอรับคำปรึกษาเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เรื่อง การทนต่อแรงอัด ค่าดูดซึมน้ำ ความสามารถในการทนไฟ การกันความชื้น และการใช้ผลิตภัณฑ์กับการก่อสร้างตึก อาคาร รวมถีงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
[27/12/2564]
ผู้ถาม : นางสาววาริกา ไชยรักษ์
สถานที่ติดต่อ : 10/1 หมู่ ....
จ.สมุทรสาคร
โทร. 09096....e-mail :  - ...

[ ID.Ref 53585


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
เบื้องต้นให้นำแนะนำเกี่ยวกับการคุณสมบัติเบื้องต้นของอิฐ แผ่นผนังสำเร็จรูป และการทดสอบที่จำเป็นเพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังขอคำปรึกษาจากรศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานผสิตภัณฑ์สาขาวิศวกรรมโยธา และเข้าพบรศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและอ. เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อขอรับการทดสอบ

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-8326-30
เว็บไซต์. -

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates