ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

สนใจนำถั่วแระมาปลูกในพื้นที่เกษตร เพื่อเป็นช่องทางรายได้ทำกิน
[8/10/2564 18:54:10]
ผู้ถาม : นายสุพัตร์ คำหมื่น
สถานที่ติดต่อ : 130 หมู่ที....
จ.เชียงใหม่
โทร. 08841....e-mail :  ru.ma...

[ ID.Ref 53525


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
อยู่ระหว่างดำเนินการ

บริการโดย  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็บไซต์. http://www.lartc.rmutl.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เทคโนโลยีการพาสเจอร์ไรส์นมแพะ อ่าน : 8
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น อ่าน : 8
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตทุเรียน อ่าน : 8
4. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อ่าน : 8
5. การอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ อ่าน : 8
6. เทคโนโลยีการแยกขยายพันธุ์ชันโรง อ่าน : 8
7. ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจำลองวิถีไทย อ่าน : 8
8. การวิเคราะห์และทดสอบเนื้อดิน อ่าน : 8
9. เทคโนโลยีการขยายพันธุ์บอนสี ด้วยการผ่าหัว อ่าน : 8
10. ม่วงราชมงคล อ่าน : 9
11. เทคโนโลยีการเกษตรผสมผสาน อ่าน : 9
12. น้ำส้มควันไม้ อ่าน : 9
13. น้ำส้มควันไม้ สูตร 2 สารสกัดสมุนไพร อ่าน : 9
14. เทคโนโลยีการผลิตสีจาก สีธรรมชาติ อ่าน : 9
15. ถ่านไผ่ อ่าน : 9
16. กรรมวิธีการผลิตชาสมุนไพรจากถั่วแระผี อ่าน : 9
17. แป้งสาคู อ่าน : 9
18. คุกกี้จากผิวข้าวลูกปลาป่าชิง อ่าน : 9
19. พืชสมุนไพร อ่าน : 9
20. ชาจากถั่วแระผี อ่าน : 9
21. เทคโนโลยีการชำแหละซากสัตว์ปีก อ่าน : 9
22. สะตอดอง อ่าน : 9
23. เสื้อเชิ้ตชาย-หญิง อ่าน : 9
24. กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องหอมอุษาฟอริส อ่าน : 9
25. เทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะ์แสง อ่าน : 9
26. เทคโนโลยีการผลิตจานจากวัสดุชีวมวล อ่าน : 9
27. ซองใส่มือถือ อ่าน : 9
28. รถเก้าอี้เข็นไฟฟ้าลดแรงกระแทรกสำหรับคนพิการ อ่าน : 9
29. มะม่วงแช่อิ่ม อ่าน : 9
30. ข้าวกล้องช่อขิงพร้อมทาน อ่าน : 9
31. กระเป๋าผ้า อ่าน : 9
32. สารปรับปรุงดินจากพืชสด อ่าน : 9

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates