ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ขอรับสื่อแผ่นพับเกี่ยวกับการผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้สำหรับล้างมือในช่วง COVID-19
[7/10/2564]
ผู้ถาม : นายปานเผด็จ นวนหนู
สถานที่ติดต่อ : อาจารย์คณะ....
จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 0....e-mail :  -...

[ ID.Ref 53487


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
ให้ความรุ้เกี่ยวกับการผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้สำหรับล้างมือในช่วง COVID-19

บริการโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทร. 077-355633
เว็บไซต์. http://www.clinictech.sru.ac.th/

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เทคโนโลยีการแยกขยายพันธุ์ชันโรง อ่าน : 8
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น อ่าน : 8
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตทุเรียน อ่าน : 8
4. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ อ่าน : 8
5. การอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ อ่าน : 8
6. เทคโนโลยีการขยายพันธุ์บอนสี ด้วยการผ่าหัว อ่าน : 8
7. เทคโนโลยีการพาสเจอร์ไรส์นมแพะ อ่าน : 8
8. ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจำลองวิถีไทย อ่าน : 8
9. การวิเคราะห์และทดสอบเนื้อดิน อ่าน : 8
10. เทคโนโลยีการเกษตรผสมผสาน อ่าน : 9
11. น้ำส้มควันไม้ อ่าน : 9
12. ถ่านไผ่ อ่าน : 9
13. เทคโนโลยีการผลิตสีจาก สีธรรมชาติ อ่าน : 9
14. น้ำส้มควันไม้ สูตร 2 สารสกัดสมุนไพร อ่าน : 9
15. กรรมวิธีการผลิตชาสมุนไพรจากถั่วแระผี อ่าน : 9
16. ม่วงราชมงคล อ่าน : 9
17. แป้งสาคู อ่าน : 9
18. คุกกี้จากผิวข้าวลูกปลาป่าชิง อ่าน : 9
19. พืชสมุนไพร อ่าน : 9
20. ชาจากถั่วแระผี อ่าน : 9
21. เทคโนโลยีการชำแหละซากสัตว์ปีก อ่าน : 9
22. สะตอดอง อ่าน : 9
23. เสื้อเชิ้ตชาย-หญิง อ่าน : 9
24. กล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องหอมอุษาฟอริส อ่าน : 9
25. เทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะ์แสง อ่าน : 9
26. เทคโนโลยีการผลิตจานจากวัสดุชีวมวล อ่าน : 9
27. ซองใส่มือถือ อ่าน : 9
28. มะม่วงแช่อิ่ม อ่าน : 9
29. รถเก้าอี้เข็นไฟฟ้าลดแรงกระแทรกสำหรับคนพิการ อ่าน : 9
30. กระเป๋าผ้า อ่าน : 9
31. ข้าวกล้องช่อขิงพร้อมทาน อ่าน : 9
32. สารปรับปรุงดินจากพืชสด อ่าน : 9

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates