ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ต้องการหาเครืองจักรหรือเครื่องมือในการขึ้นรูปตัวอาหารให้เป็นเม็ดกลม (ประชุมหารือ) (2)
[5/4/2564]
ผู้ถาม : นายจรูญ ส่างส่วยยี่
สถานที่ติดต่อ : 146 หมู่ 1....
จ.แพร่
โทร. 08102....e-mail :  -...

[ ID.Ref 50147


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
จากความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการและงบประมาณจาก NIA จึงมีความต้องการที่จะสร้างเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์นี้ให้ได้ปริมาณ 100 ลิตรต่อวัน และมีขนาด 3-5 มิลลิเมตร คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ STeP เพื่อหางบประมาณในการสนับสนุนเพื่อให้นำความต้องการนี้เข้าสู่การวิจัยและพัฒนา จึงมีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการอย่างชัดเจนระหว่างผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ โดยมี อ.ณัฐวุฒิ เนียมสอน อ.วิบูลย์ ช่างเรือ อ.ดามร บัณฑุรัตน์ และอ.เวชยันต์ รางศรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พูดคุย สอบถามในประเด็นต่างๆ ก่อนการพิจารณาเพื่อหางบประมาณต่อไป การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป: 1. ผู้ประกอบการต้องนำตัวอย่างมาให้ อ.ดามร บัณฑุรัตน์ เพื่อทดสอบความหนืดของผลิตภัณฑ์ 2. STeP จัดตั้งเป็นโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943612
เว็บไซต์. http://clinictech.in.cmu.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองปลอดภัย อ่าน : 19
2. เนื้อฝอย อ่าน : 22
3. หน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา อ่าน : 22
4. เครื่องตีเกลียวเส้นไหม อ่าน : 22
5. การผลิตเครื่องมือการออกกำลังกายจากวัสดุธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ อ่าน : 22
6. โรตีกรอบ อ่าน : 22
7. เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ อ่าน : 22
8. ข้าวเกรียบสังข์หยด อ่าน : 22
9. บัตเตอร์เค้กจากสละ อ่าน : 22
10. Somjainuek curry group (soup curry paste). อ่าน : 22
11. การผลิตแมลงเบียนเพื่อกำจัดแมลงวัน อ่าน : 22
12. ปุ๋ยไส้เดือน อ่าน : 23
13. ข้าวตังหน้าต้มยำ อ่าน : 23
14. น้ำพริกไข่ปลา อ่าน : 23
15. ชุดชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 23
16. ขาหมูตุ๋นแช่แข็ง อ่าน : 23
17. น้ำพริกปลาแห้ง อ่าน : 23
18. ปลาหวานแผ่น อ่าน : 23
19. ปลากรอบ อ่าน : 23
20. ข้าวอินทรีย์ อ่าน : 23
21. น้ำมังคุด อ่าน : 23
22. น้ำผักคาวตอง อ่าน : 23
23. ส้มแขกกวน อ่าน : 23
24. เนื้อเสียบไม้ อ่าน : 23
25. เนื้อเบอร์เกอร์ อ่าน : 23
26. เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำองุ่นพร้อมดื่ม อ่าน : 23
27. คุกกี้ข้าวตอก อ่าน : 23
28. เชื้อราเมทาไรเซี่ยม อ่าน : 23
29. โลชั่นน้ำมันกันยุง อ่าน : 23
30. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 23
31. ครีมนวดผมสมุนไพรเห็ดเยื่อไผ่ อ่าน : 23
32. บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ อ่าน : 23
33. Garcinia Thai chili sauce อ่าน : 23
34. มะขามแช่อิ่ม อ่าน : 23
35. ไข่เค็มดินสอพองกระเจี๊ยบแดง อ่าน : 23
36. เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ อ่าน : 23
37. การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติขอสารชีวโมเลกุล อ่าน : 23
38. ภาชนะประกอบกับชุดสำรับอัตลักษณ์อาหารชุมชนขนาบนาก อ่าน : 23
39. Calibration Center for Industry Burapha University อ่าน : 23
40. การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร อ่าน : 23
41. Puff pastry dough อ่าน : 23
42. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน อ่าน : 23
43. เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแห้ง พร้อมใช้ อ่าน : 23

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates