ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

การแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก
[5/4/2564]
ผู้ถาม : วสันต์ ยืนสา
สถานที่ติดต่อ : 238 หมู่ที....
จ.เชียงใหม่
โทร. 05331....e-mail :  -...

[ ID.Ref 50141


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
สหกรณ์ฯ ให้บริการอบแห้งข้าวเปลือกรายย่อยแก่สมาชิก โดยดัดแปลงใช้ตู้อบลำไยของสหกรณ์ที่มีอยู่แล้ว ขั้นตอนในการอบแห้งจะเริ่มจากสมาชิกนำข้าวเปลือกเข้ามาส่งโดยรถบรรทุก สหกรณ์ฯ จะต้องลำเลียงข้าวเปลือกลงมากองรอบนพื้น จากนั้นจะใช้รถตักข้าวเปลือกลงกระบะอบ และใช้รถยกย้ายกระบะอบเข้าอบในตู้ เมื่ออบเสร็จแล้วใช้รถยกกระบะอบมากองบนพื้นอีกครั้งเพื่อรอการบรรจุส่งคืนแก่สมาชิก ซึ่งในทุกขั้นตอนจะต้องใช้แรงงานคนอย่างน้อย 3 คน และเนื่องจากสมาชิกนำข้าวเปลือกมาใช้บริการอบแห้งเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนจึงมีปริมาณไม่มากนัก เฉลี่ย 500-1000 กิโลกรัมต่อราย ซึ่งต้องแยกอบและส่งคืนข้าวเปลือกแก่สมาชิกนับเป็นการสิ้นเปลืองแรงงานและเวลามาก สหกรณ์จึงมีแนวคิดที่จะใช้เครื่องมือเครื่องจักรมาช่วยในการจัดการ โดยอ.ณัฐวุฒิ เนียมสอน อ.ดามร บัณฑุรัตน์ และอ.วิบูลย์ ช่างเรือ ได้ให้คำปรึกษาและจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943612
เว็บไซต์. http://clinictech.in.cmu.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองปลอดภัย อ่าน : 19
2. การผลิตเครื่องมือการออกกำลังกายจากวัสดุธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ อ่าน : 22
3. เครื่องตีเกลียวเส้นไหม อ่าน : 22
4. เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ อ่าน : 22
5. Somjainuek curry group (soup curry paste). อ่าน : 22
6. โรตีกรอบ อ่าน : 22
7. หน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา อ่าน : 22
8. บัตเตอร์เค้กจากสละ อ่าน : 22
9. เนื้อฝอย อ่าน : 22
10. การผลิตแมลงเบียนเพื่อกำจัดแมลงวัน อ่าน : 22
11. ข้าวเกรียบสังข์หยด อ่าน : 22
12. เนื้อเบอร์เกอร์ อ่าน : 23
13. ข้าวอินทรีย์ อ่าน : 23
14. Calibration Center for Industry Burapha University อ่าน : 23
15. น้ำผักคาวตอง อ่าน : 23
16. เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำองุ่นพร้อมดื่ม อ่าน : 23
17. คุกกี้ข้าวตอก อ่าน : 23
18. ไส้อั่วปลา อ่าน : 23
19. ปลาหวานแผ่น อ่าน : 23
20. น้ำพริกปลาแห้ง อ่าน : 23
21. ข้าวตังหน้าต้มยำ อ่าน : 23
22. มะขามแช่อิ่ม อ่าน : 23
23. เนื้อเสียบไม้ อ่าน : 23
24. ขาหมูตุ๋นแช่แข็ง อ่าน : 23
25. เชื้อราเมทาไรเซี่ยม อ่าน : 23
26. ปลากรอบ อ่าน : 23
27. ส้มแขกกวน อ่าน : 23
28. น้ำมังคุด อ่าน : 23
29. ชุดชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 23
30. ปุ๋ยไส้เดือน อ่าน : 23
31. น้ำพริกไข่ปลา อ่าน : 23
32. Puff pastry dough อ่าน : 23
33. ไข่เค็มดินสอพองกระเจี๊ยบแดง อ่าน : 23
34. ภาชนะประกอบกับชุดสำรับอัตลักษณ์อาหารชุมชนขนาบนาก อ่าน : 23
35. เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแห้ง พร้อมใช้ อ่าน : 23
36. บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ อ่าน : 23
37. การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติขอสารชีวโมเลกุล อ่าน : 23
38. การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร อ่าน : 23
39. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน อ่าน : 23
40. Garcinia Thai chili sauce อ่าน : 23
41. ครีมนวดผมสมุนไพรเห็ดเยื่อไผ่ อ่าน : 23
42. เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ อ่าน : 23
43. การแปรรูปไผ่บงหวาน อ่าน : 23
44. โลชั่นน้ำมันกันยุง อ่าน : 23
45. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 23

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates