ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ต้องการหาเครืองจักรหรือเครื่องมือในการขึ้นรูปตัวอาหารให้เป็นเม็ดกลม
[5/4/2564]
ผู้ถาม : นายจรูญ ส่างส่วยยี่
สถานที่ติดต่อ : 146 หมู่ 1....
จ.แพร่
โทร. 08102....e-mail :  -...

[ ID.Ref 50139


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
บริษัท ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ทุนจดทะเบียน 1ล้านบาท เลขที่ 146 หมู่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยนายจรูญ ส่างส่วยยี่ ประกอบกิจการแปรรูปวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมการเกษตร จากเปลือกกุ้งเป็นสารไบโอโพลิเมอร์เพื่อใช้กับการเกษตรและการประยุคใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อขับไล่แมลงในแปลงเกษตร โดยเน้นการรับซื้อสมุนไพรในชุมชนสร้างรายได้เสริมจากอาชีพหลักของคนในชุมชน นอกจากนี้ทางบริษัทได้ออกให้ความรู้แนะนำ เกษตรกรในการปลูกพืชให้ลดการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างระบบนิเวศทางการเกษตร การนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาปรับใช้ในแปลงเกษตร อ.ณัฐวุฒิ เนียมสอน ได้ติดต่อสอบถามผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการมีความต้องการเครื่องจักรที่สามารถผสมโปรไบโอติกกับอาหารสัตว์ ที่สามารถผลิตอาหารเสริม 100 กิโลกรัมต่อวัน คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ปรึกษากับ STEP เพื่อหางบประมาณในการสนับสนุนเพื่อให้นำความต้องการนี้เข้าสู่การวิจัยและพัฒนาต่อไป

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943612
เว็บไซต์. http://clinictech.in.cmu.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองปลอดภัย อ่าน : 19
2. การผลิตแมลงเบียนเพื่อกำจัดแมลงวัน อ่าน : 22
3. ข้าวเกรียบสังข์หยด อ่าน : 22
4. การผลิตเครื่องมือการออกกำลังกายจากวัสดุธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ อ่าน : 22
5. บัตเตอร์เค้กจากสละ อ่าน : 22
6. เนื้อฝอย อ่าน : 22
7. ครีมนวดผมสมุนไพรเห็ดเยื่อไผ่ อ่าน : 23
8. เนื้อเบอร์เกอร์ อ่าน : 23
9. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน อ่าน : 23
10. เครื่องตีเกลียวเส้นไหม อ่าน : 23
11. เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ อ่าน : 23
12. คุกกี้ข้าวตอก อ่าน : 23
13. ปุ๋ยไส้เดือน อ่าน : 23
14. เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ อ่าน : 23
15. น้ำมังคุด อ่าน : 23
16. การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร อ่าน : 23
17. ปลากรอบ อ่าน : 23
18. เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าแห้ง พร้อมใช้ อ่าน : 23
19. เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำองุ่นพร้อมดื่ม อ่าน : 23
20. ไข่เค็มดินสอพองกระเจี๊ยบแดง อ่าน : 23
21. โรตีกรอบ อ่าน : 23
22. การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติขอสารชีวโมเลกุล อ่าน : 23
23. ขาหมูตุ๋นแช่แข็ง อ่าน : 23
24. Calibration Center for Industry Burapha University อ่าน : 23
25. ข้าวอินทรีย์ อ่าน : 23
26. มะขามแช่อิ่ม อ่าน : 23

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates