ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

การสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำของไข่เป็ด
[12/2/2564]
ผู้ถาม : นายชัยพัฒนาพร เมืองมูล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตำบลทุ่งผาสุข
สถานที่ติดต่อ : 37 หมู่ 7 ....
จ.พะเยา
โทร. 08437....e-mail :  -...

[ ID.Ref 49968


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
การดำเนินการจัดกิจกรรมการแปรรูปไข่เป็ดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปไข่เป็ดแบบดองเกลือและไข่เยี่ยวม้าและเทคนิกการแปรรูปไข่เป็ดให้มีความแตกต่างจากท้องตลาด โดยมีวิทยากร จาก ดร.รณกร สร้อยนาค และ ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย

บริการโดย  มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็บไซต์. http://www.clinictechnology.up.ac.th/

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
วันที่
เมล์ผู้เชี่ยวชาญ : [ronnakorns]
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เครื่องอบปลาช่อนแดดเดียวระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer) อ่าน : 10
2. ถ่านไม้หอม 2 in 1 อ่าน : 10
3. การยืดอายุการเก็บรักษาหัวมันเทศด้วยสารละลายเกลือ อ่าน : 11
4. การสกัดสมุนไพรใช้ร่วมกับน้ําส้มควันไม้ อ่าน : 12
5. การศึกษาการผลิตไซรัปมันม่วงเพื่อใช้ในการทำเครื่องดื่ม อ่าน : 12
6. การแปรรูปไผ่บงหวาน อ่าน : 12
7. หน่วยทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา หมวด Timber Testing อ่าน : 13
8. เทคนิคชารางจืดปลอดสาร อ่าน : 13
9. เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ อ่าน : 13
10. ไส้อั่วปลา อ่าน : 13
11. แชมพูน้ำมันมะพร้าว อ่าน : 13
12. Donuts pumpkin อ่าน : 13
13. การผลิตผลิตภัณฑ์จากสีย้อมชีวมวลตาลโตนด อ่าน : 13
14. เกรฟฟรุ๊ต เฟเชียล์แอนด์บอดี้ ออยด์ อ่าน : 13
15. แป้งกล้วยน้ำว้า อ่าน : 13

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates