ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

สนใจข้อมูการทำแชมพูสมุนไพรค่ะ ทำอย่าไรให้แชมพูเนื้อเนียน ไม่แยกชั้น และเก็บรักษาได้นานค่ะ
[20/4/2561 22:24:20]
ผู้ถาม : นางสาวพาริณี โลมาอินทร์
สถานที่ติดต่อ : 156/1 หมู่....
จ.อุดรธานี
โทร. 08315....e-mail :  piya_...

[ ID.Ref 41490


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   

สวัสดีคะคุณพาริณี ดิฉันขอส่งข้อมูลการติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำสบู่ แชมพู สมุนไพรให้กับคุณ โดยจะ 2 เครือข่าย ที่ น่าจะตรงกับข้อคำถามที่คุณพาริณี สอบถามเข้ามานะคะ 
1.คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ติดต่อ น.ส.พิชญานิน ปลื้มสุด (เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.0-4535-2000
2.คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อ น.ส.จริยา  จริยา  (เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี) 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี ) ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา C
โทร.055-968719  ขอบคุณค่ะ บริการโดย  สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
โทร. 023333917
เว็บไซต์. -

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ขนมโบว์ อ่าน : 1
2. น้ำมัลเบอร์รี่ อ่าน : 2
3. Dishwashing liquid Citrus Essence with Fermented Cluster Fig อ่าน : 8
4. หุ่นยนต์กำจัดวัชพืชอัตโนมัติสำหรับไร่มันสำปะหลัง อ่าน : 9
5. Bangduea Fermented Cluster Fig Shampoo อ่าน : 10
6. เลื่อยตัดกิ่งไม้ 2 คม อ่าน : 10
7. ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วเห็ดสมุนไพร อ่าน : 11
8. เส้นลอดช่องข้าวสีกึ่งสำเร็จรูป อ่าน : 13
9. เส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป อ่าน : 14
10. จอบหมุนพรวนดินสำหรับติดตั้งในรถไถนาเดินตามมินิ อ่าน : 16
11. การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิค อ่าน : 20
12. ไม้กวาดจากขวดพลาสติก อ่าน : 22
13. การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิค อ่าน : 23
14. ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด อ่าน : 24
15. การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิค อ่าน : 26

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates