ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

ขอคำปรึกษาสิทธิบัตรเครื่องตัดหญ้า  - คุณณันทภพได้ทำการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าใช้เอง โดยเครื่องดังกล่าวมีการทำงานของเครื่องตัดหญ้าถึง 3 แบบแต่ใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเพียง 1 เครื่องและสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ด้วยทางหน่วยงานราชการมีกำหนดจัดงานเดินขบวนในชุมชนและอยากให้คุณณันทภพนำเครื่องตัดหญ้าดังกล่าวนำขบวนแห่ไปรอบๆ หมู่บ้าน คุณณันทภพเป็นกังวลว่าถ้าเครื่องตัดหญ้าดังกล่าวถูกนำไปเปิดเผยจะมีผลต่อการยื่นเรื่องขอสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ จึงได้โทรมาปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - คุณณันทภพรู้จักคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี ในงานจัดอบรม "การประยุกต์วัสดุพื้นถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ" ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทาป่าเปา อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และการอบรม "การทำโครงจักรยานไม้ไผ่" ณ อาคารเครื่องกล 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559
[7/12/2559]
ผู้ถาม : นายณันทภพ แก้วดุลดุก
สถานที่ติดต่อ : 73 ม.6 ต.ท....
จ.ลำพูน
โทร. 097-9....e-mail :  -...

[ ID.Ref 40848


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   

เบื้องต้นได้ปรึกษากับทางหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLOUBI) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิทธิบัตรให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทราบว่าการจะยื่นขอจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีความใหม่ ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ดังนั้นจะต้องไม่เคยถูกเปิดเผยแก่สาธารณะก่อนทำการจดสิทธิบัตร ซึ่งตรงกับข้อมูลที่คุณณันทภพได้มา แต่ความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์ยังไม่ชัดเจน ในเบื้องต้นทาง TLOUBI ได้โทรศัพท์คุยกับคุณณันทภพเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องตัดหญ้าดังกล่าว แต่ไม่สามารถสรุปข้อมูลได้ชัดเจนเนื่องจากไม่เห็นเครื่องดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถเข้าใจหลักการทำงานอย่างชัดเจน จึงแนะนำให้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเก็บข้อมูลเครื่องตัดหญ้าดังกล่าวที่บ้านคุณณันทภพแล้วส่งมาให้ TLOUBI เพื่อนำมาพิจารณาว่าสามารถจะยื่นขอสิทธิบัตรได้หรือไม่ ถ้าได้จะเป็นสิทธิบัตรแบบไหน เช่น สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ หรือจะเป็นอนุสิทธิบัตร เป็นต้น

 
15 มิถุนายน 2560 ได้ออกพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเครื่องตัดหญ้าดังกล่าวและส่งข้อมูลให้ทาง TLOUBI (ข้อมูลเครื่องตัดหญ้าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะขัดต่อการขอยื่นจดสิทธิบัตร) โดยสรุปแล้วอาจจะสามารถขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรได้สำหรับหลักการทำงานบางอย่าง แต่ไม่สามารถขอยื่นจดสิทธิบัตรทั้งเครื่องได้ ซึ่งได้แจ้งให้ทางคุณณันทภพทราบแล้ว
ในอีกมุมหนึ่งเห็นว่าการที่ชาวบ้านทั่วไปที่มีความสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้เองจากเศษวัสดุของเหลือใช้ น่าจะส่งเสริมให้นำไปประกวดสิ่งประดิษฐ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ สส.สป.วท. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในงาน "การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน วทน. สู่ภูมิภาคปีงบ 2561-2564 : กลุ่มภาคเหนือ" ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิน ทราบว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้ส่งเอกสารข้อมูลการประกวดของปี 60 ให้คุณณันทภพใช้เป็นตัวอย่างหากต้องการส่งประกวดในปีต่อไป


บริการโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943612
เว็บไซต์. http://clinictech.in.cmu.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. ลูกต๋าว(ลูกชิด) ในน้ำเชื่อมบรรจุถุงรีทอร์ทเพาซ์ (retort pouch) อ่าน : 1
2. คาเคานิปส์ Cacao Nibs อ่าน : 1
3. น้ำลูกต๋าวผสมเก๊กฮวย อ่าน : 1
4. เทคโนโลยีวัดค่าความต่างของ DC VOLTAGE ด้วยระบบ IOT อ่าน : 2
5. แยมส้มสีทอง อ่าน : 2
6. กบลอกหนังแช่แข็ง ลูกอ๊อดแช่แข็ง อ่าน : 3
7. ชาโกโก้ Cacao Husks Tea อ่าน : 3
8. ชุดกาต้มชา อ่าน : 3
9. น้ำส้มสีทองคั้น 100 % พาสเจอไรซ์ (pasteurization) อ่าน : 3
10. มะนาวสามรส อ่าน : 4
11. เทคโนโลยีการแปรรูปไวน์จากโกโก้สด อ่าน : 4
12. การทำไวน์กระเจี๊ยบแดง อ่าน : 4
13. การทำสบู่เคลออแกนิกส์ อ่าน : 4
14. สบู่กรีเซลรีนน้ำผึ้ง อ่าน : 4
15. ไวน์มัลเบอรรี่ (ลูกหม่อน) อ่าน : 5
16. ผ้าทอบ้านผักหนอก อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม อ่าน : 5

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates