นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (176 votes cast)


 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนิน "โครงการประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558”

วัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการ คือ การประเมินมูลค่าผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ โดยทีมวิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลโครงการจากรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ CMO
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่า จึงขอสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งผลประโยชน์ต่อผู้ให้บริการทั้งเจ้าของโครงการและทีมงาน ผลประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับชุมชนที่นำเทคโนโลยีไปถ่ายทอด และผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการ
 

คลินิกเทคโนโลยี

แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี  (http://goo.gl/forms/DH9nMwkwib

 
หมู่บ้านแม่ข่าย วท.  
หมู่บ้าน วท. ใหม่ (http://goo.gl/forms/WGfBhBJ1pO)
หมู่บ้าน วท. ต่อเนื่องปีที่ 2(http://goo.gl/forms/3GVI0cbwKs)
หมู่บ้าน วท. ต่อเนื่องปีที่ 3(http://goo.gl/forms/vgtlVEbv1H
หมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกปีที่ 1( http://goo.gl/forms/onCN0FTdIA )

หมู่บ้านแม่ข่ายขยายลูกปีที่ 2 ( http://goo.gl/forms/z52LIcCZ7a)

 

Template by OS Templates