นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
อบรม cmo 2559    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (177 votes cast)


เสร็จเรียบร้อยทั้ง 4 รุ่น 4 ภูมิภาคสำหรับการอบรมการใช้งานระบบ CMO ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คลินิกฯ ผู้ประสานงานเครือข่าย ผู้รับผิดชอบโครงการคลินิหฯ โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เข้าร่วม มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้ดีขึ้น และหวังว่า บริษัท คลินิกเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) แห่งนี้จะเป็นที่พึ่งของชุมชน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างชุมชนวิทยาศาสตร์ นำพาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

 

Template by OS Templates