นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (184 votes cast)


MOOCs หรือ Massive Open Online Courses เป็นอีกรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มคนขนาดใหญ่แบบเสรี โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเรียน รองรับผู้เรียนได้อย่างกว้างไกลผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รองรับได้จำนวนมาก อีกทั้งเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาแบบเปิด (open licensing of content)

MOOCs are courses that are available online, open and free, for massive/wide audiences; it is also important that they are collaborative.

 

Template by OS Templates