นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE สู่ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดกลาง    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (154 votes cast)


วันที่10 ตุลาคม 58 คลินิกเทคโนโลยี และหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์นพดล โพชกำเหนิด คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ศวภ.3) ลงพื้นที่ติดตามผล ณ ฟาร์มเลี้ยงสุกรพี่สายัณห์ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ได้ดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE สู่ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดกลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ติดตั้งระบบ Biogas จากถุงพลาสติก LDPE ขนาดความยาว 16 เมตร จำนวน 6 บ่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน จำนวน5 ครัวเรือนด้วยกัน จากการติดตามผลพบว่าการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE สู่ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดกลาง ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นลงได้เยอะ ทั้งนี้ทางศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ศวภ.3)ให้ฟาร์มเลี้ยงสุกรพี่สายัณห์ เป็นต้นแบบในการจัดการของเสีย และการใช้ประโยชน์จากมูลสุกร

 

Template by OS Templates