น.ส.กรรณิการ์  ภาสดา
เผยแพร่องค์ความรู้ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี    
เขียนโดย : น.ส.กรรณิการ์  ภาสดา
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (146 votes cast)


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ พร้อมเจ้าหน้าที่ทีมงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และเครือข่ายอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)ประจำอำเภอเลาขวัญ จัด“อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน” ณ เทศบาลตำบลเลาขวัญ โดยมีนายประคูณ สาระศาลิน รองปลัดเทศบาลตำบลเลาขวัญเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการจัดอบรมให้กับประชาชนที่สนใจจะดำเนินการจัดทำบ่อผลิตก๊าซ และเดินทางเข้าสำรวจพื้นที่การจัดสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการจัด“อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน” เป็นโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติให้เกษตรกรทำบ่อก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก (8 ลูกบาศก์เมตร )ซึ่งรูปแบบที่มีการดำเนินการมากที่สุดคือ รูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยถุงพลาสติกพีวีซี ซึ่งพอดีกับครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง จะมีผลช่วยให้ประเทศชาติประหยัดการใช้ก๊าซ LPG จากก๊าซธรรมชาติได้ รวมทั้งช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน และยังก่อให้เกิดความยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย อีกทั้งจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถลดปัญหาเรื่องมลภาวะ เช่น ลดกลิ่นจากมูลสัตว์ ลดจำนวนแมลงวัน ให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ka.mahidol.ac.th/ClinicTechnology/ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 ม.9 ต,ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โทร : 034-585-055-60 ต่อ 1213 ในวันและเวลาราชการ 

 

Template by OS Templates