นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
เกร็ดความรู้จากชุมชน Biogas@Home    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (172 votes cast)


วันนี้จะนำข้อมูลการประชุม เกร็ดความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอแก๊สระดับชุมชน มาเล่าสู่กันฟัง บางอย่างก็เกิดจากชาวภูมิปัญญาชาวบ้าน บางอย่างก็เกิดจากนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์ มาติดตามกันครับ ท่านใดมีอะไรใหม่ๆๆ มาจอยกันได้ครับ

เอกสารการประชุมการส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน

ภาคเหนือ

1. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผศ.ดร.รัชนี เพ็ชรช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 

ภาคกลาง
1. นายประจวบ แสงอรุณ  วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
2. ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ มหาวิทยยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ไม่มีไฟล์นำเสนอ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ผศ.ดร.สุนันทา เลาวัณย์ศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. นาวสันต์ ปินะเต  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3. นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
4. ผศ.สุจิตรา สราวิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ์

ภาคใต้
1. ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง
2. นายไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ

อีกหนึ่งเครือข่ายที่นำข้อมูลการลงพื้นที่มาแจมแต่ไม่ได้ขึ้นนำเสนอ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น ครับ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

และมีบล๊อกอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไบโอแก๊สที่ผมเขียนไว้

1.  เวทีประชุม เสวนา Biogas@home ครั้งที่ 3 [ข้อคิดเห็น : 4]
2.  biogas@สงขลา 
3.  เติมความรู้ด้าน วทน. ให้ อสวท. ประจำปี 56 [ข้อคิดเห็น : 4]
4.  เกร็ดความรู้จากชุมชน Biogas@Home [ข้อคิดเห็น : 7]
5.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนภายในชุมชน (BioGAS@Home) [ข้อคิดเห็น : 3]
6.  มาร่วมเก็บข้อมูลลูกค้าที่รับบริการลง Google map กันเถอะ 
7.  อบรมบ่อก๊าซชีวภาพฯ 2 มทร.อีสาน ขอนแก่น [ข้อคิดเห็น : 3]
8.  อบรมบ่อก๊าซชีวภาพฯ3 มทร.อีสาน ขอนแก่น [ข้อคิดเห็น : 1]
9.  สัมมนาหัวข้อ "บ่อแก๊สชีวภาพเพื่อชุมชน" 
10.  BIO Gas จุดเริ่มต้นของมาตรฐาน [ข้อคิดเห็น : 9]
11.  ภาพงาน TechnoMart 2012 [ข้อคิดเห็น : 2]
12.  ตัวอย่างการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้าน ว และ ท 

ข้อคิดเห็น 1.

ขอบคุณมากนะค่ะทีให้แจม

   [วันที่ : 14/8/2556]

ข้อคิดเห็น 2.

ภาพการประชุม ใครเป็นใครดูกันเอาเองนะครับ

   [วันที่ : 15/8/2556]

ข้อคิดเห็น 3.

กระบวนการสร้างวิทยากรตัวคูณของแต่ละเทคโนโลยี ที่เป้นเทคโนโลยีเน้น Technology focus อย่างเช่น ไบโอแก๊ส เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องสร้างให้เกิดมาตรฐานมากขึ้น อาทิเช่น อาจจะต้องมีการจัดระดับของวิทยากรตัวคูณ เช่น ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับก้าวหน้า ซึ่งคงต้องมานิยามและคำจำกัดความให้เห็นชัดเจน ทำไมต้องสร้างมาตรฐานของวิทยากรคัวคูณ ?  จากการลงพื้นที่ประเมิน โดยเฉพาะไบโอแก๊สพบว่า มีหลายจุดที่กลุ่มเป้ามหายได้รับองค์ความรู้ไม่ครบถ้วน ขาดการติดตาม ขาดการดูแลเอาใจใส่ ทำให้ผู้รับเทคโนโลยีไม่พึงพอใจ ปัญหานี้ถามว่าใครจะเป้ฯผู้รับผิดชอบ ระหว่าง ผู้รับเทคโนโลยี หรือผู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป้นวิทยากรตัวคูณ คงต้องมานั่งคิด นั่งถกกันเพื่อการพัฒนา

   [วันที่ : 15/12/2556]

ข้อคิดเห็น 4.

ตัวอย่างการสร้างแบรน์แบนเนอร์เพื่อให้ชุมชนรู้จัก ก.วิทย์ และโครงการคลินิกเทคโนโลยี

   [วันที่ : 23/2/2557]

ข้อคิดเห็น 5.

โมเดลไบโอแก๊สน่าสนใจครับ ให้นักศึกษาได้คิดได้ทำ ตามหลักวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมกระบวนการเรียนยรู้ ต้องขอขอบคุณความคิดดีๆๆ ทั้งจากอาจารย์และนักศึกษาจาก มทร.ศรีวิชัย สงขลา เยี่ยมจริงๆๆ

   [วันที่ : 25/2/2558]

ข้อคิดเห็น 6.

นวัตกรรมดีๆๆ จากไบโอแก๊ส อุปกรณ์สูบกากตะกอนเวอร์ชัน 2 ณ บ้านนายจิตต์ ฮิ่นเซ่ง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง ผลการทดสอบสามารถสูบชัก ประมาณ 100 ลิตร ในเวลาประมาณ 2 นาที หรือประมาณรอบละ 3 -5 ลิตร...ใช้แรงดึงน้อย...เด็กทำได้...นอกจากนั้นได้ผ่านการทดสอบโดยสุภาพสตรีคุณศิริวรรณ บุญฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด ทต.บางเหรียง พบว่า ไม่มีปัญหากับการใช้งาน....รู้สึกภูมิใจกับนักศึกษาที่ได้สร้างต้นแบบอุปกรณ์นี้ขึ้นมา...

   [วันที่ : 5/3/2558]

ข้อคิดเห็น 7.

บ้านลุงฉ้วน สุกพรหม ได้พบแนวทางในการเติมมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่ง...โดยคุณลุงจะเอามูลมาใส่ในถุงอวน...แช่เอาไว้ในท่อซีเมนต์..ที่ใช้ฝาท่อเพื่อบ่มมูล..แทนการใช้ท่อ 4 นิ้ว..ทำให้ง่ายต่อการคนมูลมากขึ้น และใช้ไม้คราดเป็นตัวช่วยกวนมูล..และเมิ่อชักฝาท่อออก..มูลจะไหลลงไป..โดยที่เศษหญ้า/ฝาง..ไม่ไหลลงบ่อ....นับว่าน่าสนใจมาก...ช่างคิดสร้างสรรค์จริงๆ...นี่แหละคือเสน่ห์เมื่อยามติดตามผลจากการบริการวิชาการ...ได้องค์ความรู้เพิ่ม...ที่ไม่มีวันสิ้นสุด...

   [วันที่ : 5/3/2558]

ข้อคิดเห็น 8.

อีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในตำบลรำแดง การนำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์อัดใส่ถังเพื่อเก็บไว้ใช เป็นผลงานของน้องวชิรวิทย์ รวยเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล มทร.ศรีวิชัย สงขลา

   [วันที่ : 6/3/2558]

ข้อคิดเห็น 9.

ถาม : อาจารย์ครับบ่อล้นกลิ่นเหม็นมากเป็นเพราะสาเหตุใดครับ
ตอบ : การหมักยังเกิดไม่ดี...เพราะเติมมากไป...ให้ลดการเติม และที่สำคัญอาจเกิดภาวะหมักกรด...ลง check pH ดูครับ

   [วันที่ : 26/5/2558]

ข้อคิดเห็น 10.

หมู...ประมาณ 500-600 ขนาดบ่อ 32 คิว X6 ชุด=192 ประมาณการ head space น่าจะอยู่ที่ 12x6=72 คิว งบประมาณทั้งโครงการ .198600...
การคำนวณ head space (ปริมาณแก๊สที่กักเก็บ)
(3.14x(a)x(b)xh)/2
หากมีส่วนลอย 0.7m ขนาดกว้าง 2 ยาว 4 m (3.14x0.7x4)/2 จะได้แก๊สถึง 4.4 คิวทีเดียว คิดว่าควรใช้สูตรนี้ชี้แจงชุมชน..เมื่อออกพื้นที่หรือถูกซักถาม 

   [วันที่ : 13/6/2558]

ข้อคิดเห็น 11.

ความท้าทายใหม่...กับบ่อ biogas ขนาด 36 คิว จำนวน 12 บ่อ working volume รวม 432 คิว....ในฟาร์สุกร ขนาด 2,000 ตัวที่กำลังจะเกิดในเร็วๆ นี้ ในพื้นที่รับผิดชอบของ อ.นภดล มทร.ศรีวัชัย สงขลา

   [วันที่ : 22/6/2558]

ข้อคิดเห็น 12.

ระบบอัด biogas ลงถังแบบหยอดเหรียญ...ได้รับใบรับรองระบบ safety จากวิศวกร...ผลงาน นศ.วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

   [วันที่ : 21/7/2558]

ข้อคิดเห็น 13.

ก๊าซ CBG เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ด้วยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ โดยการกำจัด CO2, H2S และความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ สำหรับภาคธุรกิจองค์กรในประเทศไทย ที่มีความต้องการในการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน จากก๊าซ CBG ลองเช็คความพร้อมดูซิว่า โรงงาน หรือฟาร์มของท่าน มีความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบ CBG หรือไม่

1. โรงงาน/ฟาร์ม ผลิตก๊าซชีวภาพไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. ต่อวัน แต่หากมีปริมาณก๊าซชีวภาพมากกว่า 500 ลบ.ม ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตก๊าซ CBG ได้ยิ่งขึ้น
2. โรงงาน/ฟาร์ม กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการแปลงก๊าซชีวภาพ ให้เป็นพลังงานทดแทน นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าต้องการนำเชื้อเพลิงจากก๊าซ CBG ไป ทดแทนเชื้อเพลิงก๊าซ NGV สำหรับรถขนส่งภายในฟาร์ม/โรงงาน
3. ต้องการนำเชื้อเพลิงจากก๊าซ CBG ไปทดแทนเชื้อเพลิงก๊าซ LPG เพื่อเป็นเชื้อเพลิงความร้อนในกระบวนการผลิตของโรงงาน
4. โรงงาน/ฟาร์ม ต้องการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนของประเทศ
สถาบันพลังงานมช. พร้อมทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และให้บริการผู้สนใจลงทุนติดตั้งระบบผลิตก๊าซ CBG สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาธุรกิจ 053 – 94 2007 ต่อ 310 และ 311

   [วันที่ : 29/10/2558]

ข้อคิดเห็น 14.

ระบบท่อส่งก๊าซไบโอมีเทน เพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว

   [วันที่ : 4/1/2559]

ข้อคิดเห็น 15.

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบ่อไบโอแก๊สด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชุดดักน้ำก่อนเข้าม่อส่ง ประสิทธิภาพดีมาก

ต่อด้วยชุดดักก๊าซไข่เน่าที่พัฒนาโดยเกษตรกร

อีกหนึ่งชุดดักก๊าซไข่เน่าเหมือนกัน แต่อลังการมากกว่า

การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบการเสื่อมคุณภาพของฝอยเหล็ก ...ไม่ต้องเจาะรู

   [วันที่ : 11/3/2559]

ข้อคิดเห็น 16.

ถัง 200 ลิตรทำไบโอแก๊ส ไม่เกิดแก๊ส เกิดจากอะไร มาดูว่าเหล่าจอมยุทธ์ ไบโอแก๊ส ทั้งหลายจะมีวิธ๊การแก้ปัญหาเหล่านี้กันอย่างไร ครับ เล่าผ่านไลน์นะครับ

   [วันที่ : 15/3/2559]

ข้อคิดเห็น 17.

มา reverse engineer ตะเกียงแก๊สกันครับ มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน ขอบคุณรูปภาพจาก อ.ทราย

   [วันที่ : 8/6/2559]

Template by OS Templates