นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
อบรมบ่อก๊าซชีวภาพฯ3 มทร.อีสาน ขอนแก่น    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (147 votes cast)


คลีนิกเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นจัดอบรมโครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือน" ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ณ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้อคิดเห็น 1.

อบรมไบโอแก๊ส ครั้งที่ 4 คลีนิกเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดอบรมโครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีขยายผลการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือน"
ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ณ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

   [วันที่ : 2/6/2556]

Template by OS Templates