สุจิตรา  สราวิช
อบรมไบโอแก๊ส กาฬสินธุ์    
เขียนโดย : สุจิตรา  สราวิช
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (136 votes cast)


คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบต.โนนแหลมทอง ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อลดมลภาวะและเป็นพลังงานสำหรับใช้ในครัวเรือน กับตัวแทนเกษตรกรบ้านโนนแหลมทอง 12 หมู่ สร้างวิทยากร 14 คน

.....ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ไม่ยากอย่างที่คิด...

ทำตัวอย่างให้ดูเพียงหลุมเดียว ที่เหลือทำกันเองได้สบายมาก...

ข้อคิดเห็น 1.

3 วัน 12 บ่อ ที่โนนแหลมทอง สำเร็จตามเป้าหมาย เพราะชาวบ้านเอาจริง...

   [วันที่ : 3/5/2556]

ข้อคิดเห็น 2.

14-16 พค. 2556 ไบโอแก๊ส บ้านนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ 8 บ่อ และขยายผลไปยังบ้านกลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น อ.เมือง อีก 2 บ่อ...สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี..

   [วันที่ : 18/5/2556]

ข้อคิดเห็น 3.

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี Google map เพื่อระบุแหล่งที่ตั้งของบ่อแก๊ส ของ มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ ลองเข้าไปดูได้ที่

   [วันที่ : 10/6/2556]

ข้อคิดเห็น 4.

เยี่ยมยอด ยอดเยี่ยมมากเลยครับ รับทำทั้งประเทศใหมครับ เดี๋ยวจะมอบข้อมูลให้

   [วันที่ : 10/6/2556]

Template by OS Templates