นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
สัมมนาหัวข้อ "บ่อแก๊สชีวภาพเพื่อชุมชน"    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (139 votes cast)


คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาหัวข้อ "บ่อแก๊สชีวภาพเพื่อชุมชน" ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งและอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคลินิกเทคโนโลยี มทส. กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4820. 08-1718-3727 โทรสาร 0-4422-4814
e-mail address : tatd@sut.ac.th, facebook : https://www.facebook.com/SUTClinicTech

 

Template by OS Templates